Перечень учебников

Учебники онлайн

ГЛОСАРІЙ МІЖНАРОДНИХ АКРОНІМІВ І АБРЕВІАТУР

AFTA — ASEAN Free Trade Association — зона вільної торгівлі АСЕАН (АФТА).

ALADI — Asociacion Latinoamericana de Integracion (ісп.) або LAIA — Latin American Integration Association (англ.) — Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛААІ, ЛАІ).

Andean Group, Andean Common Market — Андська група (Андський пакт або Картахенська угода).

АРЕС — Asian-Pacific Economic Cooperation — Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС).

ASEAN — Association of South East Asian Nations — Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

BI- — Bank for International Settlements — Банк міжнародних розрахунків (БМР).

BSBTD — The Black Sea Bank for Trade and Development — Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).

BSEC — Organization of the Black Sea Economic Cooperation — Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС).

CAEU — Council of Arab Economic Unity — Рада арабської економічної єдності (РАЕЄ).

CARICOM — Caribbean Community and Common Market — Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (КАРІКОМ).

CARIFTA — Caribbean Free Trade Association — Карибська асоціація вільної торгівлі (КАРІФТА).

CBS- — Council of the Baltic Sea States — Рада держав Балтійського моря (РДБМ).

CEFTA — Central European Free Trade Agreement — Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю (ЦЕФТА).

CL- — клірингова система CL- Bank International.

COMESA — Common Market for Eastern and Southern Africa — Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА).

EBRD — European Bank for Reconstruction and Development — Європейсь-кий банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

ЕСВ — European Central Bank — Європейський центральний банк (ЄЦБ).

ECOFIN — Council of Economics and Finance Ministers of the EU — Рада міністрів економіки й фінансів ЄС (Рада ЕКОФІН).

ECOWA- — Economic Community of West African States — Економічне співробітництво держав Західної Африки (ЕКОВАС).

ECSC — European Coal and Steel Community — Європейське об’єднання з вугілля і сталі (ЄОВС).

ECU — European currency unit — Європейська валютна одиниця (ЕКЮ). ЕЕА — European Economic Area — Європейський економічний простір (ЄЕП).

EEC — European Economic Community — Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).

EFC — Economics and Finance Committee — Економічний і фінансовий комітет ЄС (ЕФК).

EFTA — European Free Trade Association — Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ).

EM- — European Monetary System — Європейська валютна система (ЄВС).

EMU — European Monetary Union — Європейський валютний союз (ЄВС).

ESCB — European System of Central Banks — Європейська система центральних банків (ЄСЦБ).

ESPRIT — European Strategic Programme for Research in Information Technologies — Європейська стратегічна програма досліджень інформаційних технологій (ЕСПРІТ).

EU — European Union — Європейський Союз (ЄС).

EURATOM — European Atomic Energy Community — Європейське співтовариство з атомної енргії (Євроатом).

EURECA — European Research Coordination Agency — Агентство з коор-дина- ції науково-технологічних розробок в Європі (ЕУРЕКА).

FAO — Food and Agriculture Organization — Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

FDI — Foreign Direct Investments — Прямі іноземні інвестиції (ПІІ).

Forex, FX — Foreign Exchange Operations — Конверсійні операції (foreign exchange) — угоди агентів валютного ринку щодо купівлі-продажу (конверсії) певних сум грошей однієї країни на валюту іншої країни за погодженим курсом на певну дату (ФОРЕКС).

GATT — The General Agreement on Tariffs and Trade — Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

GCI — Global Competitiveness Index — Глобальний індекс конкурентоспроможності країни (ГІК) — показник, що використовується Всесвітнім економічним форумом для оцінки національної конкурентоспроможності.

HDI — Human development index — Індекс людського розвитку (ІЛР) або Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) — порівняльна оцінка бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя та інших показників окремої країни. Використовується з 1993 року ООН в щорічному звіті з розвитку світового людського потенціалу.

IBRD — International Bank for Reconstruction and Development — Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).

ICC — International Chamber of Commerce — Міжнародна торгова палата (МТП).

ICSID — International Center for Settlement of Investment Disputes — Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).

IDA — International Development Association — Міжнародна асоціація розвитку (МАР).

IFC — International Finance Corporation — Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

ILO — International Labor Organization — Міжнародна організація праці (МОП).

IMF — International Monetary Fund — Міжнародний валютний фонд (МВФ).

INCOTERM- — International Commercial Terms — Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС).

ІОМ — International Organization for Migration — Міжнародна організація з міграції (MOM).

L/C (Letters of Credit) — документарний акредитив, являє собою зобов’язання банка сплатити бенефіціару за рахунок свого замовника певну суму в певній валюті, якщо бенефіціар надасть у сталий строк документи, які вказані в акредитиві і відповідають його умовам.

LAFTA — Latin American Free Trade Association (англ.) або Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (ісп.) — Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ).

LIBOR — London Interbank Offered Rate — процент за міжбанківськими депозитами в Лондоні (ЛІБОР).

МССА — Mercado Comun Centroamericano (ісп.) — Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР).

MERCOSUR — Mercado Comun del Sur (ісп.) — Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР).

MIGA — Multilateral Investment Guarantee Agency — Багатостороннє агентство гарантії інвестицій (БАГІ).

М&А — Mergers and Acquisitions — злиття і поглинання.

NAFTA — North American Free Trade Agreement — тристороння угода між Мексикою, Канада та СІНА про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).

OECD — Organisation for Economic Cooperation and Development — Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

OPEC — Organization of the Petroleum Exporting Countries — Організація країн експортерів нафти (ОПЕК).

РРР — purchasing power parity — паритет купівельної спроможності (ПКС).

SAARC — South Asian Association for Regional Cooperation — Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК).

SADC — Southern African Development Community — Південноафриканське співтовариство (САДК).

SDR — Special Drawing Rights — спеціальні права запозичення, розрахункова одиниця на базі кошику валют, створена в рамках МВФ (СДР, СПЗ).

SOPEMI — Syste me d’observation permanente des migrations (фр.) — Система постійного нагляду за міграцією при ОЕСР (СОПЕМІ).

SPRINT — Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer — Стратегічна програма трансферу інновацій та технологій (СПРІНТ).

SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial elecommunications — Спілка світових міжбанківських фінансових телекомунікацій (СВІФТ).

UCP 500 — ICC’s Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Publication № 500) — Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів МТП (Публікація № 500).

UDEAC — Union Douaniere et Economique de l’Afrique Central (фр.) — Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК).

UN — United Nations — Організація Об’єднаних Націй (ООН).

UNCITRAL — United Nations Commission on International Trade Law — Комісія Організації Об’єднаних націй з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

UNCTAD — United Nations Conference on Trade and Development — Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

UNHCR — United Nations High Commissioner for Refugees — Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

UNPF — United Nations Population Fund — Фонд Народонаселення ООН (ФН ООН).

WHO — World Health Organization — Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

WTO — World Trade Organisation — Світова організація торгівлі (COT).

Андська група (Андський пакт або Картахенська угода) — субрегіональне економічне угруповання (Andean Group, Andean Common Market).

АСЕАН — Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN).

АТЕС — Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АРЕС).

АФТА — зона вільної торгівлі АСЕАН (AFTA).

БАТІ — Багатостороннє агентство гарантії інвестицій (MIGA).

БМР — Банк міжнародних розрахунків (BIS).

ВЕЗ — Вільні економічні зони.

ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO).

ГАТТ — Генеральна угода з тарифів і торгівлі (GATT).

ГАТТ/COT — Генеральна угода з тарифів і торгівлі / Світова організація торгівлі.

ГІК — Глобальний індекс конкурентоспроможності країни — показник, що використовується Всесвітнім економічним форумом для оцінки національної конкурентоспроможності (GCI).

ГУАМ — регіональне обєднання Грузії, України, Азербайджану, Молдови.

ЕКОВАС — Економічне співробітництво держав Західної Африки (ECOWAS).

ЕКЮ — Європейська валютна одиниця (ECU). ЕСПРІТ — Європейська стратегічна програма досліджень інформаційних технологій (ESPRIT). ЕУРЕКА — Агентство з координації науково-технологічних розробок в Європі (EURECA).

ЕФК — Економічний і фінансовий комітет ЄС (EFC).

ЄАВТ — Європейська Асоціація Вільної Торгівлі (EFTA).

ЄБРР — Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD).

Євроатом — Європейське співтовариство з атомної енргії (EURATOM).

ЄВС — Європейський валютний союз (EMU).

ЄВС — Європейська валютна система (EMS).

ЄЕП — Європейський економічний простір (ЕЕА).

ЄЕП — Єдиний економічний простір.

ЄЕС — Європейське економічне співтовариство (EEC).

ЄОВС — Європейське об’єднання з вугілля і сталі (ECSC).

ЄС — Європейський Союз (EU).

ЄСЦБ — Європейська система центральних банків (ESCB).

ЄЦБ — Європейський центральний банк (ЕСВ).

ІЛР або ІРЛП — Індекс людського розвитку або Індекс розвитку людського потенціалу — порівняльна оцінка бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя та інших показників окремої країни. Використовується з 1993 року ООН в щорічному звіті з розвитку світового людського потенціалу (HDI).

ІНКОТЕРМС — Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (INCOTERMS).

КАРІФТА — Карибська асоціація вільної торгівлі (CARIFTA).

КАРІКОМ — Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (CARICOM).

КОМЕСА — Спільний ринок Східної та Південної Африки (COMESA). ЛААІ (ЛАІ) — Латиноамериканська асоціація інтеграції (ALADI, LAIA). ЛАВТ — Латиноамериканська асоціації вільної торгівлі (LAFTA).

ЛІБОР — процент за міжбанківськими депозитами в Лондоні (LIBOR).

МАР — Міжнародна асоціація розвитку (IDA).

МБРР — Міжнародний банк реконструкції та розвитку (IBRD).

МВФ — Міжнародний валютний фонд (IMF).

МЕРКОСУР — Південноамериканськийий спільний ринок (MERCOSUR). MOM — Міжнародна організація з міграції (ЮМ).

МОП — Міжнародна організація праці (ILO).

МТП — Міжнародна торгова палата (ІСС).

МФК — Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

МЦУІС — Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID). НАФТА — тристороння угода між Мексикою, Канадою та США про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (NAFTA).

НІК — нові індустріальні країни.

ОЕСР — Організація економічного співробітництва та розвитку (OCED). ООН — United Nations — Організація Об’єднаних Націй (UN).

ОПЕК — Організація країн-експортерів нафти (OPEC).

ПІІ — прямі іноземні інвестиції (FDI).

ПКС — паритет купівельної спроможності (РРР).

Рада ЕКОФІН — Рада міністрів економіки й фінансів ЄС (ECOFIN).

РАЕЄ — Рада арабської економічної єдності (CAEU).

РДБМ — Рада держав Балтійського моря (CBSS).

РЕВ — Рада Економічної Взаємодопомоги.

РЕОК — Індекс реального ефективного обмінного курсу.

СААРК — Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (SAARC). САДК — Південноафриканське співтовариство (SADC).

СВІФТ — Спілка світових міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT).

СДР (СПЗ) — спеціальні права запозичення, розрахункова одиниця на базі кошику валют, створена в рамках МВФ (SDR).

СНД — Співдружність Незалежних держав.

СОПЕМІ — Система постійного нагляду за міграцією при ОЕСР (SOPEMI) COT — Світова організація торгівлі (WTO).

СПРІНТ — Стратегічна програма трансферу інновацій та технологій (SPRINT).

ТНБ — Транснаціональні банки.

ТНК — Транснаціональні корпорації.

УВКБ ООН — Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

ФАО — Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

ФН ООН — Фонд Народонаселення ООН (UNPF).

ФОРЕКС — Конверсійні операції (foreign exchange) — угоди агентів валютного ринку щодо купівлі-продажу (конверсії) певних сум грошей однієї країни на валюту іншої країни за погодженим курсом на певну дату (Forex, FX ).

ЦАСР — Центральноамериканський спільний ринок (МССА).

ЦЕФТА — Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю (CEFTA). ЧБТР — Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSBTD).

ЧЕС — Чорноморське економічне співробітництво (BSEC).

ЮДЕАК — Митний і економічний союз Центральної Африки (UDEAC). ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO).

ЮНКТАД — Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD). ЮНСІТРАЛ — Комісія Організації Об’єднаних націй з прав міжнародної торгівлі (UNCITRAL).

< Назад

Содержание


 
© uchebnik-online.com