Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні завдання

1.Поясніть причини та передумови формування систем ного підходу в теорії міжнародних відносин.

2.Сформулюйте твердження про найважливіші особливості міжнародної системи.

3.Охарактеризуйте основні типи міжнародних систем.

4.Поясніть зміст теоретико-методологічних проблем емпіричного визначення могутності держав.

5.Порівняйте категорії: "могутність", "сила", "вплив".

6.Поясніть поняття "ієрархія" та "субординація" і пов'яжіть їх з поняттям "структурні обмеження системи".

7.Поясніть зміст розбіжностей у поглядах щодо визначення міжнародного конфлікту.

8.Охарактеризуйте фази та цикли міжнародних конфліктів.

9.Визначіть типи міжнародних конфліктів та поясніть особливості кожного з них.

10. Зіставте категорії: "міжнародна співпраця" та "мирне співіснування".

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com