Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Авторитаризм и демократия в развивающихся странах / В. Г. Хорос, Г. И. Мирский, К. Л. Майданик и др. — М.,1996.
Головаха Є. І. Політичний портрет України: загальні тенденції розвитку. — К., 1993.
Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. — К., 1999.
Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и её проблемы в Восточной Европе // Вопросы философии.— 1990. — № 9.
Денкэн Ж.-М. Политическая наука. — М., 1993.
Малес В. Держава і регіони. До формування регіональної політики в Україні // Розбудова держави. — 1994. — № 9.
ПарсонсТ. Система современных обществ. — M., 1997.
Пахомов Ю. Криза перехідного періоду. Надовго? // Віче. —1993. — № 11.
Предборська І. Соціальна зміна як проблема соціологічної теорії// Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 3—4.
Рукавишников В. О. Социологические аспекты модернизации России и других посткоммунистических обществ// Социологические исследования — 1995. — № 1.
Федотова В. Теорії соціальної модернізації та євразійство // Політична думка. — 1995. — № 2—3.
Запитання. Завдання
1. Спираючись на рекомендовану літературу, назвіть основних теоретиків кожного з трьох етапів розвитку теорії модернізації.
2. Які норми й цінності є визначальними для нинішнього етапу суспільно-політичного розвитку України?
3. Виходячи з того, що політична модернізація розвивається у двох основних вимірах (стихійно й цілеспрямовано), спробуйте визначити, який з них був домінуючим в Україні від часу здобуття нею національно-державної самостійності дотепер.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com