Перечень учебников

Учебники онлайн

5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес

Актуальність проблем міжнародної політики постійно зростає за кардинальних змін у світі, загострення глобальних проблем, невирішеність яких загрожує існуванню людства. Розв'язання проблем світового співтовариства залежатиме від політики на міжнародній арені як окремих держав, так і міжнародних організацій. Міжнародні відносини дуже складний і багатоас-пектний механізм. Його вивченням займається спеціальна галузь політичної науки — теорія міжнародних відносин, а в цьому розділі подано загальні уявлення з цього питання

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com