Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. - К., 1996.

2. Держалюк О. Криза в Україні 2006 року та її наслідки. - К.: Преса України, 2006.- 127 с.

3. Ендрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М., 2005.

4. Конституція України. — К., 1996.

5. Краткий политический словарь. - М., 1983.

6. Мітель Фуко. Наглядати і карати. Пер. з франц.- К.: Основи, 1998.

7. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. -М., 2001

8. Рудич Ф. Чи багато влади потрібно владі? — К., 1996.

9. Рудич. Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К., 2004.

10. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

11. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2005.

12. С.Т. Рябов, М.В, Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

13. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. ma інш. Основи загальної та воєнної політології. - К: НАОУ, 2007.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com