Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Охарактеризуйте загальнотеоретичні підходи до категорії „політичне буття" та визначте її зміст.

2. У чому „реальність" політичного буття?

3. Яка структура політичного буття?

4. Які є форми участі пересічної особи у політичному бутті?

5. У чому подвійний смисл політичних виборів та референдумів?

6. Якими є протестні форми політичної діяльності?

7. Дайте визначення терміну „політична влада".

8. Покажіть відмінність політичної влади держави та політичної влади партії.

9. У чому смисл заперечення політичної влади у анархізмі?

10. Як зв'язані між собою політика, сила, політична влада?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com