Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. Єндрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М., 2005.

2. Конституція України. — К, 1996.

3. Политология: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В. Лавриненко. - М., 2002.

4. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

5. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 1997.- С. 258.

6. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2005.

7. Рудич. Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К., 2004.

8. С.Г. Рябов, М.В, Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

9. Цюрупа М.В., Ясижька В. С. та інші. Основи загальної та воєнної політології. - К: НАОУ, 2007.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com