Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Назвіть атрибути політики та дайте визначення політики.

2. В яких ситуаціях людина стає активним суб'єктом політики?

3. Які взаємини між політикою та владою?

4. Розкрийте особливості кожного типу і виду політики.

5. Які можна навести визначення політики з історії політологічної думки ?

6. Визначте найбільш адекватне визначення Політичної влади щодо ситуації в Україні.

7. Хто з перерахованих суб'єктів соціальної структури суспільства не може претендувати на статус політичного суб'єкта: мафія, профспілки, транснаціональні компанії, еліта, трудящі маси.

8. Якою є структура політики держави?

9. Охарактеризуйте основні концепції ведення світової політики.

10. Чи є особлива регіональна політика у об'єднаної Європи?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com