Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. Ендрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М., 2005.-71-74.

2. Ідеологія // Філософський енциклопедичний словник. - К., 2002.- С. 235.

3. Консерватизм // Політологічний енциклопедичний словник. — К., 1997.- С. 165.

4. Консерватизм // Філософський енциклопедичний словник. - К, 2002.- С. 297.

5. Націоналізм // Політологічний енциклопедичний словник. - Км 1997.- С 217.

6. Пацифізм //Філософськийенциклопедичний словник. - К., 2002.-С. 472-473.

7. Политология: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В. Л авриненко. - М, 2002.

8. Політологічний енциклопедичний словник - К., 2004.

9. Політологія. Підручник. За ред. О. Бабкіноїта В. Горбатенка. - К.,

2001.

10. РадугинА.А. Політологія. Курс лекцій. - М., 1997.

11. С.Г. Рябов, М.В, Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

12. Цюрупа MB., Ясинська B.C. ma ін. Основи загальної та воєнної політології.- К.: НАОУ, 2007.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com