Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Як співвідносяться поняття суспільної свідомості та політичної свідомості?

2. Розкрийте рівні політичної свідомості та визначте їх специфіку.

3. Ким і як розробляється політична ідеологія?

4. Що таке динамізм політичної психології мас?

5. Назвіть найбільш впливові ідейно-політичні течії сучасності.

6. Які об'єктивні та суб'єктивні фактори вплинули на поширення пацифізму?

7. Що є соціально-економічною базою поширення мілітаризму у сучасному світі?

8. Які схожі позиції мають лібералізм та консерватизм?

9. Як ставляться лібералізм, консерватизм, націоналізм до використання сили у зовнішній політиці?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com