Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. АлмондГ., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

2. Політична культура // Політологічний енциклопедичний словник. - К., 1997.- С. 263.

3. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

4. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко.- М.,

2002.

5. Политология: Учебное пособие / Под ред. A.C. Тургаева, А.Е. Хренова.-Спб., 2005.

6. Політологія: підручник для Вузів/ Ред. Кремень В.Г., Пазенок B.C. 1" ІН.-К..2001.

7. Резолюція ПАРЄ про ситуацію в Україні 3 квітня 2007 p.

8. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник для ВУЗів. - К., 2005.

9. Cae П.М. Політична культура українського суспільства. - К.: Л и бід ь.

1998.

10. Універсал національної єдності. - Київ, 2006.

11. Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение / Под ред. Л. Харрисона и С. Хангтингтона. Пер. с англ. - М., 2002.

12. Ясинська A С. Демократична політична культура: основні риси та форми прояву //Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - 1998. - № 28. - С. 46-49.

13. Ясинська В. С. Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення демократичного політичного режиму // Автореф. дисер. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.- Київ, 2004.-18 с

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com