Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Дайте одне з визначень політичної культури на основі діалектики загального (культури) та особливого (політичної культури).

2. Розкрийте структуру політичної культури та визначте цінність кожного елемента - складника: свідомості, діяльності, політичних норм, цінностей, ідеалів.

3. Як Ви ставитесь до низької політичної активності громадян на виборах у контексті певних тилів політичних культур?

4. Які чинники визначають особливості прояву політичної культури керівника?

5. Розкрийте зміст основних типів політичної культури сучасності

6. Які напрямки можна визначити для перетворення підданського типу політичної культури у активно-громадянський тип культури?

7. З'ясуйте тенденції та суперечності формування політичної культури сучасного українського суспільства.

8. Які шляхи подолання різких розбіжностей у політичній культурі різних регіонів України?

9. Проаналізуйте співвідношення змісту політичної культури керівників та пересічних громадян у демократичній державі

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com