Перечень учебников

Учебники онлайн

М.Грушевський – видатний український історик і політичний діяч.

Бібліографічний списокОбов’язкова література:

1. Бабкіна В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

2. Кухта Б.Л. Історія української думки: Курс лекцій. Львів, 1991.

3. Муляр В.І. Політологія: Навч. посібник. – К., 2002.

4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч. посібник. Л., 2002.

5. Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.Додаткова література:

1. Гулієв А. На шляху до демократичної, правової, соціальної думки. // Політика і час. 2001.- №9.

2. Донцов Д. Історія розвитку української державницької ідеї. – К., 1990.

3. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1997.

4. Кухта Б. З історії української політичної думки. –К., 1994.

5. Попульницький. Історія української політології. – К., 1992.

6. Скуратівський Н. Ідеї права та правової культури в Українській суспільно-політичній і правової думці: витоки та еволюція // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2001. № 2. – ч.ІІ

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com