Перечень учебников

Учебники онлайн

Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І. Франка в сучасній ідеологічній боротьбі

Бібліографічний списокОбов’язкова література:

1. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

2. Політологія: Навчально-методичний комплекс // за ред. Ф.М.Кирилюка. К., 2004.

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч.посібник. Л., 2002

4. Політологія: Підручник. /За ред.. О.Л.Семківа.- Л., 1993.Додаткова література

1. Грушевський М. Хто такі Українці і чого вони хочуть. –К., 1991

2. Гузир І. Україна в орбіті європейської мисли. – Торонто; Львів, 1995.

3. Донцов Д. Українська державна думка. Європа. – Л.,1919.

4. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

5. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій. К., 1996.

6. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Шевченка та І. Франка в сучасній ідеологічний боротьбі. К., 1990.

7. Огієнко І. Українська культура. К., 1992

8. Охримович Ю. Короткий нарис розвитку української національно-політичної думки в XІX ст. К., 1918. – Ч.17.

9. Брагінець А.Філософські і суспільно-політичні погляди Івана Франка. – Львів, 1956.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com