Перечень учебников

Учебники онлайн

Тема 7: Особистість і політика. Політичне лідерство

Мета роботи: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про проблеми формування політичних еліт у сучасній Україні.Питання до теми1. Проблеми формування політичних лідерів в сучасній Україні.Методичні рекомендаціїПри підготовці даного питання студент повинен враховувати, що формування політичного лідерства у сучасній Україні відбувається не на порожньому місці, а в умовах серйозного конфлікту між старими тоталітарними та новими демократичними традиціями. Цей процес супроводжується виникненням цілого ряду проблем, вирішення яких потребує певного часу.

У зв’язку з цим доречним буде, по-перше, проаналізувати особливості функціонування політичного лідера в умовах тоталітарного політичного режиму, звернувши окрему увагу на ті фактори, які проводжують існувати і справляти вплив на функціонування інституту лідерства у наш час, а по-друге, звернути увагу на риси, притаманні демократичному лідерству, враховуючи наявність демократичних традицій державобудування в історії українського народу. При проведенні порівняльної характеристики тоталітарного та демократичного лідерств доцільно звернути увагу на такі ключові моменти як:

- форма здійснення влади політичним лідером в умовах тоталітаризму та демократії;

- коло повноважень, притаманних політичному лідеру;

- наявність принципу відповідальності та її форми;

- відпрацьованість механізму дії інституту лідерства. Тут потрібно звернути окрему увагу на те, що при тоталітарному режимі інститут лідерства фактично заміщується інститутом номенклатури.

Такий аналіз дозволить накреслити перспективи та реальні шляхи формування політичних лідерств нового типу в Україні.

Докладно це питання можна вивчити за підручником:

1. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.185-190.Питання для самоконтролю1. Що впливає на участь (або неучасть) громадянина в політичних процесах?

2. Від чого залежить процес входження людини в політику?

3. Чим відрізняються політичні еліти I, II, III та IV генерацій в Україні?

4. Що характеризує ,,номенклатурний принцип’’формування еліти в СРСР?

5. Частина сучасних політологів вважають, що ,,українська правляча верхівка’’ виступає як ,,формальна політична еліта’’ (Аргументуйте свою крапку зору).Тематика доповідей та рефератів1. Політичні еліти в Україні на різних етапах історичного розвитку.

2. Політична еліта I генерації та її вплив на хід історичного розвитку (XIII-XVI ст.).

3. Політична еліта II генерації та її вплив на хід історичного розвитку (1648р. до кінця XVIII ст.).

4. Політична еліта III генерації (бездержавна, народницька).

5. Політична еліта IV генерації (українська радянська еліта).Бібліографічний списокОбов’язкова література: 2; 3; 5; 6; 7; 10; 12.

Додаткова література: 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 97;

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com