Перечень учебников

Учебники онлайн

Тема 3: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- ідейні джерела формування сучасної політичної думки в Україні;

- проблеми формування політичної думки в Україні;

- основні напрямки політичної думки сучасної України.Питання до теми1. Політична думка сучасної України.Методичні рекомендаціїПри вивченні даного питання студент повинен усвідомлювати, що політична думка сучасної України розвивається у складних умовах трансформації політичної системи суспільства з тоталітарної до демократичної. У зв’язку з цим відбуваються значні, часто докорінні переміни у всіх сферах життя суспільства, у суспільній свідомості, що знаходить відображення у появі нових напрямків української політичної думки, але, в той же час, ставить перед нею ряд проблем. Студент повинен уміти визначити та проаналізувати ці аспекти розвитку політичної думки України на сучасному етапі.

Обов’язково потрібно відзначити, що на перший план виходить дослідження таких сторін суспільно-політичного життя сучасної України як:

- форми та перспективи суспільної трансформації України;

- становлення української державності на сучасному етапі, у зв’язку з чим вивчається досвід державотворення та політичні ідеї мислителів минулих часів;

- перспективи розвитку політичної системи;

- становлення багатопартійності, парламентаризму;

- формування політичної еліти в Україні тощо.

Ефективність вирішення цих завдань українськими політологами залежить від того, наскільки швидко українська політична думка відійде від традицій командно-адміністративної системи, покаже свою здатність до запозичення передових досягнень зарубіжних політологічних ідей та концепцій, наскільки плідно зможе трансформувати їх у відповідності з вимогами української дійсності.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручнику:

1. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.І. /Под ред. проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С. 10-11.Питання для самоконтролю1. На які ідейні джерела спирається у своєму розвитку політична думка України сьогодні?

2. Які основні напрямки розвитку сучасної політичної думки в Україні?

3. Які основні проблеми виникають у процесі розвитку сучасної політичної думки в Україні?Тематика доповідей та рефератів1. Україна в сучасному світі: проблеми та перспективи розвитку.

2. Становлення української державності на сучасному етапі.

3. Процеси трансформації суспільного життя в сучасній Україні.Бібліографічний списокОбов’язкова література: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11.

Додаткова література: 6; 7; 8; 9; 10; 12; 20; 21; 26; 39; 43; 44.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com