Перечень учебников

Учебники онлайн

Тема 2: Історія світової політичної думки

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- ідейні джерела виникнення утопічного соціалізму;

- політичні ідеї утопічного соціалізму;

- ідеальний суспільний устрій з точки зору соціалістів-утопістів.Питання до теми1. Виникнення утопічного соціалізму (Т. Мор, Т. Кампанелла).Методичні рекомендаціїПри вивченні даного питання у першу чергу необхідно звернути увагу на аналіз джерел виникнення ідей утопічного соціалізму, якими виступили гуманізм та антропоцентризм епохи Відродження та суспільно-політичні ідеї Відродження та Реформації.

Аналіз політичних ідей раннього утопізму стосовно ідеального політичного устрою доцільно провести за такими напрямками:

- форми власності та принципи розподілу матеріальних благ;

- критерії відбору правителів;

- органи державного управління, які повинні існувати в ідеальній державі;

- ступінь участі народу в управлінні державою.

Студент, однак, не повинен обмежуватись механічним перерахуванням вище означених позицій. Він повинен провести їх аналіз з точки зору їх прогресивності, відповідності ідеям гуманізму і природних прав людини, можливості їх реального втілення.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручниках:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – С.39-44.

2. Политология: Учебное пособие. /Под общ. ред. Г.Г. Шестопалова. – Днепропетровск, 1998. – С. 24-25; 35-36.Питання для самоконтролю1. Визначте ідейні джерела виникнення утопічного соціалізму в Європі.

2. Кого з мислителів можна віднести до соціалістів-утопістів?

3. У чому зміст політичних ідей Т. Мора і Т. Кампанелли?

4. Яким видавався європейським соціалістам ХVІ-ХVІІ ст.ст. ідеальний суспільний устрій?Тематика доповідей та рефератів1. Політичні ідеї Т. Мора.

2. Політичні ідеї Т. Кампанелли.Бібліографічний списокОбов’язкова література: 1; 2; 3; 4; 7; 8; 10.

Додаткова література: 24; 33.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com