Перечень учебников

Учебники онлайн

Тема 1: Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- значення вивчення політології для формування демократичної політичної свідомості студентів;

- значення вивчення політології як навчальної дисципліни для формування високого рівня політичної культури студентів.Питання до теми1. Значення політології для формування політичної свідомості і політичної культури студентів.Методичні рекомендаціїДля якісного висвітлення питання студент повинен використовувати ряд знань, набутих під час прослуховування лекції з цієї теми. У першу чергу студент повинен чітко розрізняти політологію як науку і як навчальну дисципліну. У той же час необхідно розуміти їх спорідненість, оскільки політологія як наука виникає раніше і визначає зміст навчальної дисципліни “Політологія”.

При вивченні цього питання доцільно виділити три взаємопов’язані групи причин, які визначають необхідність вивчення політології як навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах.

По-перше, це комплекс причин, пов’язаних з наданням людині загальних знань про політику як невід’ємну складову життя суспільства і тісно пов’язаних з функціями політології як науки.

По-друге, це комплекс причин, пов’язаних зі змінами у політичній системі нашої держави, які передбачають перехід від тоталітарного до демократичного політичного режиму, який побудований на принципі активної участі народу у здійсненні влади.

По-третє, причини вивчення дисципліни “Політологія” студентами вузів саме економічного профілю, пов’язані з тісним взаємозв’язком політики і економіки в житті суспільства.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручниках:

1. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.І. /Под ред. проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С. 17-21.

2. Политология: Учебное пособие. /Под общ. ред. Г.Г. Шестопалова. – Днепропетровск, 1998. – С.4-7.

Питання для самоконтролю1. У чому полягає відмінність між політологією як наукою та політологією як навчальною дисципліною?

2. Які функції виконує політологія як наука?

3. Якими причинами пояснюється необхідність вивчення політології у вищих навчальних закладах України?Тематика доповідей та рефератів1. Політологія, її місце і роль у системі суспільних наук.

2. Джерела вивчення української політології.

3. Політичні організації та політична діяльність.

4. Соціально-політичні відносини та їх особливість в Україні.Бібліографічний списокОбов’язкова література: 1;2; 3; 4; 7; 8; 10.

Додаткова література: 2; 4; 5; 9; 21; 36; 37.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com