Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання. Завдання

1. Назвіть і охарактеризуйте політичні течії в інших країнах, аналогічні українському націоналкомунізмові.
2. Зробіть порівняльний політологічний аналіз основних ідей брошури С. Мазлаха і В. Шахрая «До хвилі» та суспільнополітичних думок, висловлених у художніх і публіцистичних творах М. Хвильового.
3. Проаналізуйте сучасні науковопубліцистичні праці, присвячені Д. Донцову, і визначте ставлення до його ідейнополітичної спадщини різних наукових кіл і політичних угруповань.
4. Проілюструйте на прикладах із сучасного політичного життя України доцільність критики В. Липинським демократії як державнополітичного устрою і дайте із сучасної точки зору політологічну оцінку його монархічноконсервативній концепції та політологічним ідеям.
5. Ознайомившись із працею В. Винниченка «Заповіт борцям за визволення», дайте їй політичну оцінку з погляду сьогодення.
6. Проілюструйте характеристику І. ЛисякомРудницьким українського народу як народу «недержавного».
7. Прочитайте поему «Хрест» Миколи Руденка і вичленіть сформульовані в ній політичні проблеми.
8. Охарактеризуйте діяльність найвідоміших політологічних центрів сучасної України.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com