Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Що вивчає політологія як суспільна наука?

2. Якою є структура політичної науки?

3. Яке місце займає політологія в системі гуманітарних наук?

4. Що дає керівнику політичні знання та вміння користуватися евристичним потенціалом політології?

5. Які категорії в системі політичних наук є основними?

6. Чи можна включити в поняття "політологія" буденні політичні знання?

7. Назвіть загальнотеоретичні та конкретно-емпіричні методи дослідження політології.

8. Які конкретні способи та процедури передбачають емпіричні методи дослідження загальнополітичних фактів?

9. Які теоретичні передумови та практично-політичні потреби привели до інституювання політології як науки у XIX столітті?

10. Назвіть основні функції політології.

11. Охарактеризуйте основні парадигми політичного мислення

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com