Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. Аристотель. Политика //Соч. в 4-х т. - Т.4. —М., 1983.

2. Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології. - К., 1996.

3. Картунов О. В. Вступ до етнополітології. - К., 1999.

4. Кирилюк Ф.М. Українська політологія: рівень розвитку, проблеми // Політологічний вісник. - 1993.- № 4.

5. Политическая наука в Украине. — Симферополь. -2002.

6. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. - М 2002.

7. Панарин A.C. Политология. Изд. 2-е.- М., 2005.

8. Политология: Хрестоматия. - Спб, 2006.

9. Політологія: підручник для Вузів / Ред. Кремень В.Г., Пазенок B.C. та ін. - К., 2001.

10. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

11. Рудин. Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К., 2004.

12. Єндрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М, 2005.

13. Українська політологія. - К., 1994.

14. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. та інш. Основи загальної та воєнної політології. - К.: НАОУ, 2007

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com