Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Як розуміти поняття "протополітичні погляди"?

2. У чому політичний зміст теологічної парадигми політичного мислення?

3. Розкрийте погляди Платона на державу, систему влади, війну і мир.

4. Розкрийте вимоги до володаря, до зміцнення держави Н. Макіавеллі.

5. У чому смисл теорії суспільного договору Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса, Дж. Локка?

6. Розкрийте основні концептуальні положення теорії еліт Г. Моска та В. Парето та можливості їх використання у сфері керівництва.

7. Який зміст вкладається сучасною політичною наукою у термін "утопія"? Чи можна з цієї теорії вивести літературний термін "роман - антиутопія"?

8. Чому сучасні політологічні теорії у центр уваги ставлять проблеми функцій держави?

9. У чому соціально-політичний смисл теорії конвергенції?

10. Розкрийте зміст теорій конвергенції та "технобюрократії".

11. Що означає "формалізована" політична теорія та які її принципові вади у поясненні політичної поведінки виборців?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com