Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. Аристотель. Політика// Соч. в 4-х томах.-Т.4.- М., 1983

2. Горбатенко ЗЖ, Туренко АА Вступ до політології.- К., 1996.

3. Макіавеллі К Володар. - К., 2002.

4. Нерсесянц АС История политических и правовых учений. Учебник для вузов. - М., 1998.

5. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

6. Политология: Хрестоматия. - Спб.: Питер., 2006.

7. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник. - М., 2004.

8. Дж.Г. Себайн, Т. Л. Торсон. Історія політичної думки. Пер. з англ - К.: Основи, 1997.

9. Цицерон. Диалоги. - М.: Наука, 1966.

10. Єндрю Хейвуд. Псшитология. Второе изд. пер. с англ. - М., 2005.

11. Цюрупа М.В. Історія політичних і правових вчень. - К.: Центр духовної культури, 2007.

12. Цюрупа М. В., Ясинська А С та інш. Основи загальної та воєнної політології. - К.:НАОУ, 2007

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com