Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. У чому смисл системного підходу до політичного життя суспільства?

2. Дайте визначення політичної системи суспільства.

3. Розкрийте структуру політичної системи.

4. Визначте типи політичної системи (за Г. Алмондом).

5. У чому смисл реформування політичної системи України?

6. Які елементи політичної системи ви вважаєте основними і чому?

7. Назвіть інституціональні елементи політичної системи.

8. Чому засоби масової інформації (ЗМІ) можуть включатись у склад політичної системи?

9. Виокремте статичні та динамічні елементи політичної системи та яка ієрархія їх відносин?

10. Що означає політичний аналіз стану політичної системи країни?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com