Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. У чому різниця між додержавним та державним станами суспільного життя згідно концепції суспільного договору Т. Гоббса та Дж. Локка?

2. Назвіть атрибути держави та вкажіть окремо на її неосновні ознаки.

3. Що таке форма державного управління і які сучасні норми існують?

4. З'ясуйте відмінність між різними способами здійснення влади при республіканській формі правління.

5. Як змінюються функції держави в умовах глобалізації?

6. Яку структуру має поняття "м'яка сила держави"?

7. Як можуть складатись відносини „політична влада — народ"?

8. Що таке політичний режим здійснення влади?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com