Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. Абсолютизм // Юридичний енциклопедичний словник. — 1С, 1999.-XI-CIL

2. Бердяев H.A. Философия неравенства. — Л., 1991.

3. Держава // Юридичний енциклопедичний словник. - К,, 1999 -Т.2.- С. 81.

4. Ендрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ. - М., 2005.

5. Конституція України. — К., 1996.

6. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

7. Политология: Хрестоматия. - Спб.: Питер, 2006.

8. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. - М., 2002.

9. Политология: Учебное пособие / Под ред. A.C. Тургаева, А.Е. Хренова. - Спб., 2005.

10. Політологія: підручник для Вузів / Ред. Кремень В.Г, Пазенок B.C. та ін.-К., 2001.

11. Резолюція ПАРЄ 3 квітня 2007 року про політичну ситуацію в Україні.

12. С.Г. Рябов, М.В. Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

13. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. ma ін. Основи загальної та воєнної полггології. - К.: НАОУ, 2007

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com