Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Знайдіть історичні передумови та соціальні причини виникнення протополітичних організацій (партій).

2. Які історичні типи політичних партій зафіксовано в соціально-політичній історії людства?

3. Визначте основні характерні ознаки (атрибути) політичної партії.

4. Дайте визначення політичної партії та партійної системи.

5. Розкрийте зміст терміну "партійно-політичний спектр сучасної України".

6. Визначте основні типи партійних систем.

7. Які шляхи удосконалення партійної „атомарної" системи України ви можете запропонувати?

8. Чому багатопартійність сприяє парламентській демократії?

9. Проаналізуйте партійну боротьбу за місця в парламенті України 6-го скликання і чи знаходились в проблемному питанні зовнішньої політики?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com