Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

1. Білоус АО. Політико-правові системи: Світі Україна. - К.: АМУПП,

1997.

2. Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресе, 1990.

3. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верх. Ради України 28 червня 1996р. Закон України "Про внесення змін і доп. до Конституції України" № 2222-ГУвід 8 груд.2004 p. - X.: Фолио, 2005.

4. Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський - К., 2005.

5. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 № 2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1992. - № 43.

6. Програма Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

7. Програма Конгресу Українських Націоналістів

8. Програма Народного Руху України.

9/ Програма партії Віче.

10. Програма партії Зелених України.

11. Програма політичної партії Ліберальна Україна.

12. Програма Соціалістичної партії України (Нова редакція). Розділ II: До демократичного соціалізму (програма-максимум).

13. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. та ін. Основи загальної та воєнної політології. - К.: НАОУ, 2007.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com