Перечень учебников

Учебники онлайн

Термінологічний словник

Економічні блага — засіб задоволення потреб, які є в обмеженій кількості. Економічні блага поділяються на матеріальні блага і послуги.

Економічні функції — основні напрями економічної діяльності в суспільстві.

Суспільні блага — засоби (товари), що задовольняють суспільні потреби.

Суспільні ресурси — фактори, необхідні для виробництва суспільних благ.

Трансакціонні витрати — витрати у сфері обігу, пов’язані з передачею прав власності.

Функція — зовнішній прояв властивостей якого-небудь об’єкта певної системи

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com