Перечень учебников

Учебники онлайн

Термінологічний словник

Депресія (застій) — фаза економічного циклу (може бути тривалою), протягом якої завершується формування умов для пожвавлення економічної діяльності

Економічна криза — різке зменшення обсягів виробництва, яке починається поступово зі звуження ділової активності.

Економічне зростання — процес кількісного збільшення та якісного вдосконалення результатів і факторів виробництва на макрорівні.

Економічний цикл (хвиля) — періодичне коливання економічної активності; період від початку однієї економічної кризи до наступної.

Інвестиції — сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі та сфери економіки.

Інвестування — збільшення обсягу функціонуючого капіталу за рахунок нагромаджених засобів від прибутку та інших доходів.

Моделі економічного зростання — схеми (концепції) аналізу місця і ролі факторів виробництва в економічному зростанні, тобто інструменти теоретичного аналізу.

Нагромадження капіталу — процес перетворення (метаморфоза) господарюючим суб’єктом частки отриманого доходу (прибутку) у капітал для подальшого розвитку своєї бізнесової справи.

Норма нагромадження — виражена в процентах частка виробничого і невиробничого нагромадження в національному доході.

Паніка (в умовах кризи) — ситуація, коли вкладники масово починають хвилюватися за долю своїх вкладів у банках і терміново закривають свої рахунки.

Рецесія — стан економіки, коли обсяг ВВП стає меншим, що свідчить про спад або зниження темпів його розвитку.

Темпи економічного зростання — швидкість зростання факторів, показників і результатів виробництва.

Фактори економічного зростання — залучені до процесу виробництва ресурси.

Циклічність розвитку економіки — рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншої

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com