Перечень учебников

Учебники онлайн

Термінологічний словник

Глобалістика — самостійна галузь знань про найзагальніші, планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації.

Глобальні проблеми — всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішені спільними діями всіх країн світу.

Демілітаризація економіки — роззброєння і ліквідація оборонних галузей виробництва.

Екологічно безпечне розширене відтворення світової економіки — нарощування обсягів виробництва, яке супроводжується прискореним розвитком технологій, що поступово поліпшують навколишнє середовище та якість життя людей на Землі.

Екологія — наука, що характеризує взаємовідносини суспільства з природою, посилення людського впливу на навколишній світ.

Збереження миру — ліквідація озброєнь, демілітаризація економік усіх країн планети, повна ліквідація воєнних блоків і воєнних конфліктів як між країнами, так і в окремих країнах.

Конверсія — зміна пропорцій розподілу фінансових, людських і матеріальних ресурсів між цивільною і воєнною сферами, переключення в ході роззброєння воєнного виробництва й інших видів військової діяльності на мирні цілі.

Нове політичне мислення — усвідомлення всіма народами планети важливості і негайного вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних міжнародних процедур і механізмів, здатних забезпечити збереження і розвиток людської цивілізації в цілому.

Цивільне виробництво — виробництво продукції для задоволення особистих потреб людей у предметах споживання і виробничих потреб

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com