Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

Що таке економіка та яка її роль у житті суспільства?

2. Поясніть роль продуктивних сил в економічній системі.

3. Назвіть етапи розвитку продуктивних сил.

4. Що являє собою продуктивність праці?

5. Що таке виробнича функція та які її основні складові?

6. Охарактеризуйте сутність економічних відносин і назвіть їх основні підсистеми.

7. Підготуйте матеріали з такого питання: чи є різниця між категоріями «економічні відносини» і «виробничі відносини»?

8. У чому полягає сутність загального економічного закону відповідності?

9. Назвіть основні типи економічних систем за формаційним підходом.

10. Назвіть основні типи економічних систем за цивілізаційним підходом

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com