Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

Охарактеризуйте два типи власності.

2. Чому суспільна (общинна) власність первіснообщинного ладу поступилась місцем приватній власності?

3. Розкажіть, як практично реалізується суспільна форма власності.

4. Назвіть відмінності у нинішніх формах капіталістичної власності.

5. Поясніть зміст категорії «системи власності».

6. Обґрунтуйте необхідність трансформації відносин власності в перехідній економіці України.

7. На основі статистичних даних розрахуйте структуру форм власності в нинішній економіці України.

8. Яка різниця у вивченні проблем власності в економічних і юридичних науках?

9. Навіщо здійснювати роздержавлення власності в перехідній економіці України?

10. Який, на ваш погляд, суб’єкт власності є провідним в Україні? Які соціально-економічні наслідки від цього можна чекати в майбутньому?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com