Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Чому тривалий час основною формою організації виробництва було натуральне виробництво?

2. У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення?

3. Використовуючи графік виробничих можливостей, поясніть сутність вартості втрачених можливостей.

4. Обґрунтуйте, якій теорії вартості ви віддаєте перевагу.

5. У чому полягає сутність загального закону вартості?

6. Чи може відносна рідкість товару бути вартісно створюючим чинником?

7. Де і в яких умовах на початку ХХІ ст. просте товарне виробництво є ефективним?

8. Які основні риси простого товарного виробництва вам імпонують?

9. Назвіть основні ознаки розвиненої форми товарного виробництва.

10. Підготуйте домашнє завдання на тему: спільні риси вартості товару і його мінової вартості

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com