Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

У чому полягає сутність методологічного підходу до витрат виробництва?

2. Яка різниця між постійними і змінними витратами?

3. Які витрати прийнятніші для господарської практики — економічні чи бухгалтерські (собівартість)?

4. З якою метою розраховуються граничні витрати?

5. Використовуючи дані табл. 7.1, накресліть графік кривої граничних витрат.

6. Яка, на ваш погляд, теорія витрат виробництва і вартості є найбільш прийнятною?

7. Яка структура бухгалтерського прибутку?

8. Який вид прибутку згідно з чинним законодавством повинні обчислювати підприємства в Україні — бухгалтерський чи якийсь інший?

9. Яка мета обчислення норми прибутку підприємствами?

10. За даними статистичного щорічника України проілюструйте динаміку норми прибутку в промисловості України

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com