Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Назвіть функції ринкової інфраструктури.

2. У чому полягає відмінність організаційної інфраструктури ринку від фінансово-кредитної?

3. Загальна формула руху грошового позичкового капіталу Г — Г?. Поясніть джерело різниці Г? — Г.

4. Чим зумовлена різниця між капіталом-власністю і капіталом-функцією?

5. Поясніть економічну природу позичкового процента.

6. Які функції виконує кредит?

7. У чому полягає різниця між центральними банками і комерційними банками?

8. Який капітал належить до торгового капіталу? Чому?

9. Що таке витрати обігу?

10. Поясніть структуру торгового прибутку.

11. Що являють собою цінні папери?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com