Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. У чому полягає сутність домогосподарства?

2. Визначіть економічні функції домогосподарства.

3. Яка роль домогосподарств України як постачальників виробничих ресурсів?

4. Використовуючи дані Статистичного щорічника України за 2000 р., проаналізуйте диференціацію домогосподарств за доходами.

5. Назвіть основне джерело сукупного доходу домогосподарств в Україні.

6. Які складові споживання домогосподарств?

7. Поясність сутність ефекту заміни для споживача.

8. Яка причина того, що споживач, купуючи товари, має змогу одержати споживчий надлишок?

9. Яким чином домогосподарство як покупець може забезпечити максимізацію граничної корисності?

10. Які чинники спонукають домогосподарства здійснювати за- ощадження?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com