Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Укажіть, яке визначення точніше відображає сутність підприємства:

? підприємство — це відокремлена економічна структура, яка займається виробництвом та реалізацією певних товарів і послуг з метою отримання доходу;

? підприємство — це господарська одиниця, яка бере участь у поділі праці;

? підприємство — це самостійна економічна структура, яка діє в певній системі суспільного поділу праці.

2. Чим кругообіг капіталу відрізняється від обороту капіталу?

3. Що лежить в основі комбінування факторів виробництва для забезпечення заданого обсягу випуску продукції?

4. Яка стадія кругообігу капіталу є вирішальною?

5. Яка роль домогосподарств у функціонуванні підприємств?

6. Чим відрізняється розширене відтворення підприємства від простого?

7. За яких умов підприємство одержує максимальний прибуток?

8. Який принцип лежить в основі поділу капіталу підприємства на основний і оборотний?

9. Обґрунтуйте необхідність і напрямки розвитку дрібного підприємництва в Україні.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com