Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Проаналізуйте різницю між формулами ринкової економіки Т—Г—Т і Г—Т—Г?.

2. Поясніть, у чому полягають особливості первісного нагромадження капіталу в Україні?

3. Які, на вашу думку, соціально-економічні наслідки первісного нагромадження капіталу в Україні?

4. Назвіть основні властивості товару робоча сила і порівняйте їх із властивостями звичайного товару.

5. Визначіть, що з наведеного нижче є критерієм мінімальної заробітної плати:

а) вартість робочої сили некваліфікованого робітника;

б) гранична продуктивність праці;

в) гранична продуктивність некваліфікованого робітника.

6. В яких історичних умовах відбувається первісне нагромадження капіталу?

7. Покажіть, у чому полягає єдність категорій «капітал» — «наймана праця» і суперечність між ними.

8. Проаналізуйте еволюцію у відносинах капітал — наймана праця.

9. Чому існує зв’язок між продуктивністю праці і рівнем заробітної плати?

10. У чому полягає різниця між мінімальною і реальною заробітною платою?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com