Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Що є причиною існування земельної ренти в ринковій економіці?

2. У чому полягає різниця між диференціальною рентою І і диференціальною рентою ІІ?

3. Що є джерелом абсолютної земельної ренти?

4. Які основні фактори впливають на ціну землі?

5. Назвіть основні форми господарювання в аграрному секторі України.

6. Є чотири земельних ділянки, однакових за площею, але різних за родючістю. У кожну ділянку землі орендарі вкладають рівні капітали в сумі 10 000 грн., але отримують різну кількість зерна: з першої ділянки — 60 ц; з другої — 80 ц; з третьої — 100 ц; з четвертої — 120 ц. Середня норма прибутку на вкладений капітал становить 20%. Розрахуйте:

а) диференціальну ренту І з цих ділянок;

б) диференціальну ренту II за умови додаткового вкладання капіталу в сумі 10 000 грн. у четверту ділянку.

7. Є три ділянки, що розташовані на різних відстанях від ринку збуту, але з однаковою родючістю ґрунту. У всі ділянки вкладені рівні капітали на виробництво продукції в сумі 20 000 грн. і вирощений однаковий урожай — 200 ц. Витрати, пов’язані з доставкою продукції до ринку збуту, з першої ділянки становлять 2000 грн., з другої — 4000, з третьої — 6000 грн. Середня норма прибутку дорівнює 20%. Роз- рахуйте величину диференціальної ренти І (за місцезнаходженням).

8. Землевласник здав у оренду земельну ділянку, а також будівлі і споруди вартістю 15 тис. грн. За орендним договором термін дії якого 30 років, орендар зобов’язаний платити землевласнику земельну ренту в сумі 2000 грн. на рік. Визначіть орендну плату, яка привласнюється землевласником протягом року.

9. Землевласник отримує щорічно 6000 грн. ренти, банк виплачує своїм вкладникам 5% річних. Визначіть, за якою ціною буде продано земельну ділянку і як зміниться ціна землі, якщо банк знизить процент із 5% до 3%.

10. Яка форма підприємництва найбільш характерна для аграрного сектору України?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com