Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

Дайте визначення розподільних відносин.

2. Охарактеризуйте економічні фактори, що визначають форми розподілу національного доходу.

3. Які чинники впливають на величину доходів населення?

4. Визначте межу бідності. Який рівень бідності в Україні?

5. З’ясуйте, яким чином податки впливають на перерозподіл доходів.

6. Розкажіть, у чому проявляється соціальна політика держави.

7. У чому полягають причини бідності населення?

8. Яким чином нерівність у доходах населення впливає на економічний розвиток країни?

9. Які тенденції спостерігаються у соціальних витратах держави в різних країнах світу?

10. Чому гранична схильність до споживання плюс гранична схильність до заощадження дорівнюють одиниці?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com