Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Яка форма зайнятості в Україні є основною і яка найбільш прогресивною?

2. Багато західних економістів уважає, що з розвитком економіки і науково-технічного прогресу рівень природного безробіття має тенденцію до зростання. Чи є правомірною така теорія?

3. Чи має зростати роль Української держави у відтворенні робочої сили?

4. Чи може відбуватися розширене відтворення робочої сили в разі абсолютного скорочення чисельності працездатного населення працездатного віку?

5. Які причини великих масштабів прихованого безробіття в Україні?

6. Назвіть критерії ефективної зайнятості.

7. Як ви ставитесь до теорій щодо гнучкості заробітної плати в ринковій економіці? Яку концепцію щодо гнучкості заробітної плати ви поділяєте і чому?

8. Яке значення щодо зайнятості має в Україні сектор самозайнятості? Чи повинен він розширювати свої межі у відтворенні людського ресурсу?

9. Назвіть основні фази відтворення робочої сили.

10. Яка динаміка кількості і норми безробіття в Україні? Назвіть конкретні статистичні дані за останні 2—3 роки

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com