Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Назвіть і обґрунтуйте інституціональні основи капіталізму вільної конкуренції.

2. Чому за капіталізму вільної конкуренції існує монопсонія на ринку праці?

3. У чому полягає різниця між капіталізмом вільної конкуренції і монополістичним капіталізмом?

4. Обґрунтуйте, чому і яким чином монополія має можливість одержувати монополістичний прибуток.

5. Чому в умовах монополістичного капіталізму існує багато немонополістичних (середніх, малих і дрібних) підприємств? Наведіть приклади.

6. Назвіть позитивні риси монополії. За яких умов монополія є об’єктивно необхідною?

7. Чим недосконала конкуренція відрізняється від досконалої?

8. Чи можна стверджувати, що економіка монополістичного капіталізму регулюється ринками недосконалої конкуренції?

9. Які чинники існування в умовах монополістичного капіталізму великої кількості середніх, малих і дрібних підприємств?

10. Чи можна економічну формацію США назвати системою монополістичного капіталізму?

11. Як ви ставитеся до існування в капіталістичній економіці фінансової олігархії? Чи існує така в Україні?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com