Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

Назвіть основні ознаки змішаної економіки.

2. Чи є різниця між змішаною економікою і багатоукладною економікою?

3. У чому, на ваш погляд, полягає основна функція держави у змішаній капіталістичній економіці?

4. Чи може бути, на вашу думку, економіка змішаною в умовах панування капіталістичних монополій?

5. Назвіть, який з напрямів розвитку змішаної економіки є, на ваш погляд, вирішальним — соціалістичний, неоліберальний, консервативний? Доведіть, чому саме.

6. У чому полягають революційні зміни в трудових відносинах в умовах капіталістичної змішаної економіки?

7. Яке ваше ставлення до двосторонньої монополії на ринку праці? Обґрунтуйте свою позицію.

8. Чи існує експлуатація трудящих в умовах капіталістичної змішаної економіки?

9. Який тип фінансової олігархії в Україні і яке ваше ставлення до цього явища?

10. З’ясуйте, чи тотожні поняття «соціально орієнтована ринкова економіка» і «змішана економіка».

11. Які перспективи розвитку сучасної змішаної економіки?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com