Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

Визначте та охарактеризуйте об’єктивні та суб’єктивні передумови переходу до соціалізму.

2. Чи існує необхідність перехідного періоду від капіталізму до соціалізму?

3. Поясніть, чому саме державна форма власності є економічною основою державного соціалізму.

4. З’ясуйте, які існують концептуально відмінні трактування терміна «державний соціалізм».

5. Назвіть основні елементи абстрактної теоретичної моделі соціалізму.

6. Визначте характерні риси одержавленої економіки.

7. Поясніть, чому господарський механізм «державного соціалізму» характеризується як «витратна» система.

8. З’ясуйте, чи існують історичні перспективи соціалізму.

9. Чи можна з точки зору наукового соціалізму будувати комуністичне суспільство в країні, яка не має матеріальних передумов?

10. Чи відповідає практика соціалістичного будівництва в СРСР принципам наукового соціалізму?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com