Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Визначте аспекти, в яких розглядаються перехідні процеси за сучасних умов.

2. Поясніть, у чому полягає своєрідність перехідної економіки.

3. Визначте, які чинники впливають на формування змісту перехідної економіки.

4. Назвіть типи перехідної економіки.

5. Охарактеризуйте особливості перехідної економіки країн, що розвиваються.

7. Обґрунтуйте основні соціально-економічні проблеми еволюції країн, що розвиваються.

8. Розкрийте поняття «змішана економіка». Що визначає соціальну орієнтацію змішаної економіки?

9. Охарактеризуйте інституційні та економічні умови переходу до соціально орієнтованої змішаної економіки постсоціалістичних країн.

10. Назвіть основні шляхи формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури в Україні.

11. Який існує зв’язок між глобальними і локальними перехідними процесами?

12. Які соціально-економічні наслідки роздержавлення і приватизації власності в Україні?

13. До якої економічної системи, на ваш погляд, прямує Україна?

14. Які основні суперечності перехідної економіки України?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com