Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

Доведіть, що міжнародний поділ праці є основою розвитку світового господарства.

2. Наведіть приклади предметної, подетальної і наукової спеціалізації країн.

3. Регіональна інтеграція України: зі Сходом чи з Заходом?

4. Як ви розумієте цілісність світового господарства?

5. У чому полягають зрушення у структурі світового господарства за останні десятиріччя?

6. Які переваги дає країні участь у міжнародному поділі праці?

7. Охарактеризуйте основні історичні етапи розвитку світового господарства.

8. Назвіть країни, які входять до групи країн з перехідною економікою

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com