Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Гальчинський А.С. та ін. Інноваційна стратегія українських реформ. – К. – 2002.

2. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. – Харків. – 2006.

3. Клинов В. Современные тенденции развития машиностроения // Вопросы економики. – 2006. – № 9. – С. 31–46.

4. Кінзерський Ю., Паламарчук Г. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 19–29.

5. Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України. 2008. – № 4. – С. 4–14.

6. Бондарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення // Економіка України. 2006. – № 3. – С. 20–26.

7. Романенко В.А. Інноваційна діяльність у машинобудівному комплексі України // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 17–23.

8. Романенко В.А. Як підвищити конкурентоспроможність національної економіки (організаційні аспекти // Економіка промисловості. – 2001.– № 2/12. – С. 17-20.

9. Романенко В.А. Конкуренція і конкурентоспроможність // Вісн. НАН України. – 2007. – № 8. – С. 14–17.

10. Конкурентоспроможність національної економіки // За ред. Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2005 – 82 с.

11. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com