Перечень учебников

Учебники онлайн

Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Ч.1 (Геэць В.М.)

ПЕРЕДМОВА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1.1. Конкурентні переваги в інформаційній економіці за умов глобалізації
1.2. Сучасна геополітична ситуація та українські національні економічні пріоритети
Література
1.3. Розвиток єврорегіонального співробітництва України
1.4. Реалізація національних інтересів в умовах лібералізації глобального торговельного середовища
Література
1.5. Виклики глобалізації та їх вплив на національний ринок праці
Література
1.6. Система соціального захисту в Україні
Література
ПРІОРИТЕТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
2.1. Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Література
2.2. Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки
Література
2.3. Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
Література
2.4. Економічна цінність інтелектуальної власності
Література
2.5. Трансформація механізмів регулювання об’єктів права інтелектуальної власності в умовах глобальної конкуренції
Література
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
3.1. Тріада пріоритетів в управлінні підприємствами
Література
3.2. Фінансова безпека підприємств України
Література
3.3. Концептуальні підходи до формування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності
Література
3.4. Проблеми підвищення конкурентоспроможності економіки України
Література
3.5. Конкуренція та проблеми концентрації капіталу в національній економіці
Література
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ
4.1. Організаційно-правовий механізм забезпечення енергетичної безпеки України
4.2. Законодавчий захист економічної конкуренції в Україні
Література
4.3. Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
Література
4.4. Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
Література 
© uchebnik-online.com