Перечень учебников

Учебники онлайн

РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

Регіональна структура – це різні адміністративно-територіальні утворення, які входять до народногосподарського комплексу країни.

Регіональна структура України відповідає визначеному Конституцією та іншими законодавчими актами адміністративно-територіального устрою держави на основі єдності та цілісності державної території, поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

До регіонів України відносяться: Автономна республіка Крим, 24 області, міста Київ і Севастополь.

Структурними елементами областей є адміністративні райони і міста обласного підпорядкування. Міста Київ, Севастополь і обласного підпорядкування в свою чергу поділяються на адміністративні райони.

Окрему регіональну господарську структуру становлять економічні райони. Їх виділення базується на спільності умов економічного розвитку, територіального положення, подібності природних і кліматичних умов. Законодавчо визначених економічних районів Україна не має. ().

Слід зауважити, що існуючий адміністративно-територіальний устрій України сформувався за відсутності самостійної методології, визначався адміністративно-командними засадами управління територіями в межах народногосподарського комплексу СРСР. В основному вона зберігається ще й досі. Зараз в процесі адміністративно-територіальної реформи проводиться робота щодо її наукової оцінки і перебудови відповідно з народногосподарськими інтересами незалежної держави, які визначаються розробкою власної регіональної політики..

Р як окрема господарююча система складається із взаємопов’язаних елементів, які в сукупності утворюють господарську структуру Р.

Основними структурними підсистемами Р. є виробнича і невиробнича сфери, які представлені галузями спеціалізації і галузями інфраструктури. Кожна галузь представлена певними інститут. одиницями (підпр-ми, фірмами, АТ, організаціями та установами), які утворюють підприємницьку структуру господарства Р.

Структура господарства Р. визначається за формами власності.

Інституційні одиниці приватної, колективної і комунальної власності разом становлять місцеве господарство, а загальнодержавної власності та власності інших держав - господарство централізованого підпорядкування. Разом вони становлять господарство Р. Його структура може визначатися і за деякими іншими ознаками: секторами економіки (нефінансові корпорації, фінансові корпорації, сектор загальнодержавного управління, домашні господарства, кооперативні організації, що обслуговують домашні господарства), спеціальними функціями управління тощо.

Структура господарства регіону

Регіон як соціально-економічна система

• Соціальна інфраструктура

• Виробнича сфера

• Виробнича інфраструктура

• Ресурсний потенціал

• Підсистема споживання ресурсів

• Навколишнє середовище

• Людські ресурси

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com